Termit kuntoon

Homoseksuaali.fi

Jotta voi keskustella järkevästi seksuaalivähemmistöistä, sukupuolisuudesta ja seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, kannattaa asioista puhua suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Aluksi on hyvä erottaa seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Hyvä nyrkkisääntö on, että seksuaalisuus liittyy seksuaaliseen vetovoimaan ja parinvalintaan, sukupuolisuus taas ruumiiseen ja lisääntymiseen.

Seksuaalivähemmistöt yleensä määritellään heteroseksuaalisen 'normin' vastakohtana: he ovat ihmisryhmiä, joiden seksuaalinen suuntautuneisuus on erilainen kuin vain vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostunut ja kaikin tavoin keskiverto Pertti tai Peppi Perushetero.


Homoseksuaali on henkilö, joka on seksuaalisesti kiinnostunut yksinomaan omaan sukupuoleen kuuluvista henkilöistä. Tässä tekstissä sanalla ”homo” viitataan sekä homomiehiin että -naisiin, mutta yleensä homoseksuaalisista naisista käytetään termiä lesbo.
Biseksuaali on henkilö, joka on seksuaalisesti kiinnostunut molemmista (tai useammista) sukupuolista – mutta ei välttämättä kaikista yhtä paljon.
Aseksuaali on ei-seksuaalinen henkilö, jonka seksuaalinen vietti on hyvin heikko tai olematon. Tähän ryhmään eivät kuulu ne, jotka vapaaehtoisesti valitsevat seksittömän elämän esimerkiksi uskonnollisista syistä.


Vanh. perversioSeksuaalisuus voi suuntautua myös osin tai kokonaan johonkin muuhun kuin toiseen aikuiseen ihmiseen. Tällöin puhutaan parafilioista». Niitä esiintyy niin hetero-, bi- kuin homoseksuaaleillakin. Alla oleva lista ei ole täydellinen, vaan siinä on mainittu vain joitain tärkeimpiä esimerkkejä.

Ekshibitionisti nauttii katsottuna olemisesta.
Fetisisti kiihottuu seksuaalisesti jostakin tietystä esineestä tai ruumiinosasta.
Masokisti nauttii esim. kärsimyksestä tai nöyryytyksistä.
Pedofiili on seksuaalisesti kiinnostunut lapsista, jotka eivät ole vielä ehtineet murrosikään.
Sadisti nauttii esim. toisen kärsimyksistä tai nöyryyttämisestä.
Voyeuristi nauttii ihmisten sukupuolisten toimien tai riisuutumisen katselemisesta.


Sukupuolivähemmistöt taas ovat ihmisryhmiä, jotka ovat anatomiaan perustuvan tiukan mustavalkoisen ”joko mies tai nainen”-jaon ulkopuolella.

He voivat kuulua - tai olla kuulumatta - johonkin em. seksuaalivähemmistöryhmistä. Esimerkiksi transvestiitti tai genderblender ei useinkaan ole homoseksuaali.


Usein virh. transseksuaalinenTranssukupuolinen» on henkilö, joka kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on syntymässä luokiteltu ja lapsena kasvatettu.
Transvestiitti on henkilö, joka haluaa käyttäytyä ja pukeutua ainakin ajoittain vastakkaisen sukupuolen mukaisesti. Esimerkiksi miehet voivat esiintyä näyttävästi pukeutuneina ’drag queeneina’ ja naiset vastaavasti ’drag kingeinä’. Jotkut transvestiittimiehet voivat 'tyttöillä' jopa oman vaimonsa kanssa.
Intersukupuolinen» on henkilö, joka ei ole sukupuolisilta ominaisuuksiltaan selkeästi ’mies’ tai ’nainen’. Hänen fyysiset sukupuoliset tuntomerkkinsä saattavat puuttua joko osin tai kokonaan tai ne voivat viitata sekä mieheen että naiseen.
Usein virh. interseksuaalinenTransgender elää pysyvästi mieheyden ja naiseuden rajamailla tai kokee edustavansa yksilöllistä sukupuolta perinteisen kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Tällaisia ihmisiä kutsutaan mm. Intiassa ja Pakistanissa ”kolmanneksi sukupuoleksi”.
Genderblender on henkilö, joka tietoisesti yhdistelee eri sukupuolten piirteitä pukeutumisessaan ja käyttäytymisessään. Äärimmäisillään hän voi myös muokkauttaa ruumistaan voimakkaamman efektin aikaansaamiseksi. Genderblendaus on lähinnä moderni länsimainen ilmiö.