Homoneutraali kirkko

Homoseksuaali.fi

En ole uskovainen enkä varsinkaan mikään teologi, mutta haluaisin hahmotella joitain suuntaviivoja sellaiselle uskonnolle, joka ei loukkaisi sen enempää homoseksuaaleja kuin muitakaan.

Käsitykseni mukaan monet kristinuskon keskeiset perusteet voidaan tiivistää seuraaviin lauseisiin:


1. Ihminen ei tiedä Jumalan ajatuksia
2. Ihmisellä on vapaa tahto
3. ”Rakasta lähimmäistäsi”
4. ”Kaikki ovat syntisiä”


Ensimmäisen kohdan mukaan kukaan meistä ei voi julistaa Jumalan tahtoa, koska me emme tunne sitä. Siten kukaan ei voi myöskään pakottaa toista noudattamaan sitä.

Ainoa, mistä kristitty voi olla sisäisesti varma, on Jumalan rakkaus ja armo. Kaikki muu on kirjaimellisesti Herran hallussa.

Vapaa tahto taas tarkoittaa myös sitä, että ihmisillä on oikeus olla uskomatta tai toimimatta kristinuskon määräysten mukaisesti. Jos Jumala kerran on antanut ihmisille vapaan tahdon, ei sinulla ole oikeutta ottaa sitä pakolla pois, vaikka kuvittelisit kuinka olevasi oikeassa.

'Pakkokristillisyys' ei pelastaisi kuitenkaan ketään.

”Rakasta lähimmäistäsi” puolestaan tarkoittaa ”rakasta kaikkia – myös homoja ja muita syntisiä”. Käsky velvoittaa sinua olemaan vihaamatta jopa niitä, jotka rikkovat sinua vastaan: ”jos joku loppasee sinua poskelle, käännä toinenkin poski”.


Kristilliseen rakastamiseen ei kuulu toisen jatkuva loukkaaminen, tuomitseminen,
painostaminen tai suoranainen vaino.

Neljänteen kohtaan liittyy monia Raamatun uuden testamentin käskyjä: ”älä tuomitse ettei sinua tuomittaisi”, ”älä heitä ensimmäistä kiveä” jne.

Eli kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia siitä riippumatta, onko joku tehnyt enemmän tai vähemmän syntiä. Hetero kristitty ei ole sen parempi ihminen kuin homo ateisti tai kukaan muukaan.

Rajaseudulla

Ongelmaksi jää vielä vetää raja uskonnonvapauden ja suvaitsevaisuuden välille. Kuinka pitkälle yhtäältä uskovaiset voivat mennä, jos he uskovat esimerkiksi Raamatun Vanhan testamentin sanaan kirjaimellisesti? Kuinka paljon voidaan toisaalta vaatia uskovaisia rajoittamaan loukkaavia ilmaisujaan tai tekojaan julkisuudessa?

Tämä koskee kaikkia muitakin yksittäisiä ryhmiä (esim. muslimit ja juutalaiset).Kirkon sisällä homoseksuaalisuuden voi minun puolestani leimata synniksi. Jokaisen täytyy saada uskoa mihin haluaa - vaikka maailman syntyyn sotkan munasta.

Olennaista on kuitenkin se, että kaikille on samat säännöt. Homojen» ottaminen yleiseksi sylkykupiksi ei enää ole hyväksyttävää, jos muista – ja varsinkaan omista – synneistä ei pidetäkään yhtä tiukkaa lukua.

Ketään ei myöskään saa väkisin pakottaa mihinkään - edes kirkon sisällä. Homoja ei saa syrjiä tai painostaa toimimaan vastoin tahtoaan.

Rikoslain 11. luku, 9 §: 'Joka elinkeinotoiminnassa [...] ilman hyväksyttävää syytä ei palvele
jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla [...] taikka asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai
muita olennaisesti huonompaan asemaan [...] sukupuolisen suuntautumisen [...] perusteella, on
tuomittava [...] syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.'Suomen yhdenvertaisuuslain mukaan kirkko ei myöskään saa työnantajana syrjiä seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, joten työntekijöinä kirkon on pakko suvaita homoja.

Muutoin yhteiskunnassa pitää kaikkien toimia lakien ja asetusten mukaan. Vaikka et haluaisi hyväksyä homoseksuaaleja, ei sinulla kuitenkaan ole oikeutta kieltäytyä palvelemasta homoa homouden vuoksi».

Esimerkiksi kaikille avoin hotelli ei saa evätä huonetta homoparilta, asunnosta ei saa häätää ketään homoseksuaalisuuden vuoksi, ja työpaikalla tärkeintä on pätevyys eikä sukupuoli tai seksuaalisuus».

Itselläni on valitettavasti henkilökohtaisia kokemuksia muun muassa siitä, että kaksi siivoajaa kieltäytyi käymästä kotonani.

Eri asia on sitten todistaa se, ettet saanut esim. työpaikkaa homoseksuaalisuutesi vuoksi.
Työnantajat eivät aina ole yhtä tyhmäntökeröitä kuin Alma-media…Yksi heistä oli rehellinen ja kertoi suoraan, että hänen uskonnollinen vakaumuksensa kieltää häntä tekemästä töitä ”syntisille”.

Toinen vain jätti vastaamatta kaikkiin puheluihin ja viesteihin ensimmäisen kotikäynnin jälkeen, joten en tiedä, oliko taustalla uskonnollinen vakaumus vai pelkkä pahantahtoisuus.