Ihan normaali homo...

Homoseksuaali.fi

Tieteessä kuvataan satunnaisten ominaisuuksien kirjoa usein normaalijakaumalla eli ns. Gaussin kellokäyrällä. 
Se on teoreettinen malli, jossa suurin osa yksilöistä tai massasta on aina lähellä keskivertoa ja pieni osa jää keskiverron 'ylä'- tai 'alapuolelle'. 
Luonnossa ominaisuudet jakautuvat kuitenkin hieman vaihtelevammin. 
Esimerkiksi ihmisen sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat ilmiöitä, joita ei voi ahtaa symmetriseen kellokäyrään. Kinsey, Alfred: Sexual Behavior in the Human Male (1948) ja Sexual Behavior in the Human Female (1953) Kinseyn mukaan tähän ryhmään kuului viime vuosisadan puolivälissä 11,6 prosenttia 20–35-vuotiaista valkoisista amerikkalaismiehistä Meta-analyysi = tilastotieteellinen tutkimus, joka perustuu useiden vanhojen tutkimusten aineistojen yhdistämisestä saatavaan laajaan tutkimusdataan Hewitt, C: Homosexual demography: implications for the spread of AIDS. Journal of Sex Research 35(4), 390-397 (1998)Laumann, Gagnon, Michael and Michaels, University of Chicago (1994)

Normaali on määritelmän mukaan ”tavanomainen, tavallinen, säännönmukainen, säännöllinen, odotuksenmukainen, oikea tai hyväksyttävä”. Jos termiä käyttää puhtaasti toteavassa merkityksessä», voi hyvin sanoa, että homot ja sukupuoliset vähemmistöt ovat normaali osa ihmiskuntaa. Jos termiä haluaa käyttää homojen leimaamiseen, tilanne on sitten toinen.

Jo 1940-luvulla amerikkalainen Alfred Kinsey totesi tutkimuksissaan», että huomattava osa miehistä oli joko homo- tai biseksuaaleja. Kinsey laati kyselyn, jossa oli vastausvaihtoehtona seitsemän homo-hetero-asteikon eri astetta. (Lisäksi valittavana oli vaihtoehto ”ei-seksuaalinen”.)


0. Täysin heteroseksuaalinen 
1. Pääasiassa heteroseksuaalinen, satunnaisesti homoseksuaalinen 
2. Pääasiassa heteroseksuaalinen, enemmän kuin satunnaisesti homoseksuaalinen
3. Yhtäläisesti hetero- ja homoseksuaalinen»
4. Pääasiassa homoseksuaalinen, enemmän kuin satunnaisesti heteroseksuaalinen
5. Pääasiassa homoseksuaalinen, satunnaisesti heteroseksuaalinen
6. Täysin homoseksuaalinen


Kinseyn tutkimuksen mukaan 1950-luvun vaihteen Amerikassa:


● 37 prosentilla miehistä ja 13 prosentilla naisista oli ollut ainakin yksi orgasmiin johtava homoseksuaalinen kokemus,
● 10 % miehistä ja kahdeksan prosenttia naisista oli viettänyt vähintään kolmen vuoden mittaisen homo- tai biseksuaalisen vaiheen elämässään, sekä
● neljä prosenttia miehistä ja 1-3 % naisista oli elänyt täysin homoseksuaalista elämää koko aikuisikänsä.


Tuoreemmat tutkimukset antavat varsin vaihtelevia lukuja. C. Hewittin tekemä amerikkalainen meta-analyysi» kertoo, että noin 15 prosenttia miehistä kokee olevansa joko homo- tai biseksuaali».

Toisen tuoreen amerikkalaisen kyselytutkimuksen mukaan taas yhdeksän prosenttia miehistä ja neljä prosenttia naisista kertoi, että heillä oli ollut ainakin yksi homokokemus aikuisiällä. 2,8 % miehistä ja 1,4 % naisista sanoi, että heillä on “jonkinasteinen homoseksuaalinen identiteetti”».

Muita esimerkkejä:


● Seitsemällä prosentilla miehistä ja kolmella prosentilla naisista on ollut homoseksuaalisia kokemuksia aikuisena yli kolmen vuoden ajan (Hunt, 1974).
● Ainakin 20 prosentilla aikuisista miehistä on ollut orgasmiin johtanut homoseksuaalinen kokemus, ja 3,3 prosentilla miehistä on ollut elämänsä aikana homoseksuaalisia kokemuksia joko ”usein” tai ”satunnaisesti” (Fay, Turner, Klasser ja Gagnon, 1989).
● 5-6 prosenttia aikuisista ovat bi- tai homoseksuaalisia (Smith, 1991).
● Yhdeksällä prosentilla miehistä ja viidellä prosentilla naisista on ollut homoseksuaalisia kokemuksia ”usein” tai ”tällä hetkellä” (Janus ja Janus, 1993).
● 10,8 % hyvin koulutetuista valkoisista miehistä ilmoitti harrastaneensa homoseksiä viimeisen viiden vuoden aikana (Binson, Michaels, Stall, Coates, Gagnon ja Catania, 1995).
● 6,2 prosentilla miehistä ja 3,6 prosentilla naisista oli ollut bi- tai homoseksuaalinen kokemus viimeisen viiden vuoden aikana. 20,8 % miehistä ja 17,8 % naisista ilmoitti, että heillä oli ollut homoseksuaalisia tunteita tai kokemuksia 15 ikävuoden jälkeen (Sell, Wells ja Wypij, 1995).


Nämä tutkimustulokset ovat lähinnä amerikkalaisia, eli ne kuvaavat parhaimmillaankin vain länsimaista kulttuuria. Toisaalta, olisiko mahdollista tehdä vaikkapa Iranissa tai Saudi-Arabiassa kyselytutkimusta, jossa udellaan avoimesti ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta?

Kymmenisen prosenttia

Tutkimustuloksiin vaikuttavat myös monet käytännön järjestelijöihin liittyvät asiat.


● Ymmärtävätkö kaikki haastateltavat esim. termit ”biseksuaalisuus” ja ”homoseksuaalisuus” samalla tavalla?
● Kuinka haastattelu on tehty käytännössä? Onko ihmisiin otettu yhteyttä vai onko vastaajilta odotettu oma-aloitteisuutta?
● Kuinka suuri osa kysymysten saajista ei halunnut vastata lainkaan tai valehteli vastauksissaan?


Todellisista luvuista tuskin kannattaa jäädä pitkäksi aikaa tinkaamaan, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista määritelmää siitä, ketkä kuuluvat seksuaalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin tai ketkä ovat ’normin mukaisia’, jotta niiden välinen suhde voitaisiin tarkasti ja riidattomasti laskea.

Käytännössä voidaan vain sanoa, että seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluu länsimaisista ihmisistä ryhmä, joka on kertaluokkaa 10 prosenttia koko väestöstä.

Usean desimaalin tarkkaa lukuarvoa tärkeämpää onkin tiedostaa, että merkittävä osa ihmisistä on jotain muuta kuin perushetero.