Homoseksuaalisuus on osa ihmisluonnon normaalia* seksuaalista monimuotoisuutta eli joillekin ihmisille täysin luontainen ja luonnollinen ominaisuus.

 

Samoin sukupuolten moninaisuus on myös kiistaton tosiasia. Jotkin meistä ovat jotain muuta, kuin miltä ulos päin näyttää tai millaisia odotuksia muilla on.

 

Usein ihmiset halutaan vähentää kahdeksi yhdenmukaiseksi singulariteetiksi: kaikki ovat joko täysin heteroseksuaalisia maskuliinisia miehiä tai täysin heteroseksuaalisia feminiinisiä naisia. Ja mitään muuta ei ole olemassa.

 

Luonnossa mikään ei kuitenkaan toimi tällaisella joko-tai-logiikalla. Kaikissa elävissä olennoissa ja niiden ominaisuuksissa on aina yksilöllistä vaihtelua.

 

Tämä on erityisen merkityksellistä kaikille sukupuolisesti lisääntyville lajeille aavan meren asukeista ihmisiin ja ihmisistä kaiken maailman ökkimönkiäisiin, ja sen nimenomaisena tarkoituksena on tehdä meistä kestävämpiä evoluution kilparadalla.

 

Tästä lisää osassa Homous luonnossa.

”Biologia opettaa, että on vain kaksi sukupuolta.”

 

Todellisuus on paljon monimutkaisempi, kuin mitä kouluissa on opetettu – varsinkin, jos se oppi on viime vuosituhannelta. Verrataan vaikka sitä, millainen kuva evoluutiosta syntyy vanhoista oppikirjoista, ja mikä on nykyinen näkemys asiasta.

 

Moni on oppinut vertaamaan evoluutiota puuhun, jossa eläinlajit kehittyvät itsenäisesti ja muista riippumatta. Lajit ovat selkeästi erottuvia, erillisiä oksia.

 

Tämä vain ei pidä paikkaansa todellisuudessa.

 

Nykyisten tutkijoiden mukaan se puu onkin varsinainen ryteikkö: kehityslinjat erkanevat toisistaan, loppuvat sukupuuttoon, yhtyvät toisten linjojen kanssa ja erkanevat uudelleen kaoottisesti miten sattuu.

 

Eliölajit ovatkin monissa tapauksissa selkeiden, erillisten oksien sijaan määrittely- ja/tai mielipidekysymyksiä.

 
Soveltuvuusalue: täyspäiset aikuiset ihmiset

 

Nämä nettisivut käsittelevät vain normaalien* aikuisten ihmisten seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta – ellei toisin nimenomaisesti mainita.

 

Esimerkiksi jos täällä sanotaan, että ”seksissä ei ole mitään hävettävää”, se tarkoittaa: ”aikuisten ihmisten vapaaehtoisesti harjoittamassa ja toisia kunnioittavassa seksissä ei ole mitään hävettävää”.

 

Seksuaalirikokset sekä alaikäisten ja henkisesti tasapainottomien ihmisten seksuaalisuus ja psyykkinen hyvinvointi eivät kuulu kirjoittajan osaamisalueeseen. Niistä on saatavissa asiallista tietoa muilta sivustoilta.

 

 

Lisätietoja

 

SETA
Ranneliike
Hivpoint (ent. Aids-tukikeskus)

 

*) Normaali viittaa näillä sivuilla siihen, mikä on ”tavallista” tai ”yleistä” ilman mitään arvolatauksia.