Normaali on määritelmän mukaan mm. ”tavanomainen, tavallinen, säännönmukainen ja odotuksenmukainen”.

 

Jos termiä käyttää tällä tavalla ei-arvottavassa merkityksessä, voi hyvin sanoa, että sateenkaari-ihmiset ovat normaali osa ihmiskuntaa.

 

Jo 1940-luvulla amerikkalainen Alfred Kinsey totesi tutkimuksissaan, että osa miehistä oli joko homo- tai biseksuaaleja.

 

Kinsey laati kyselyn, jossa oli vastausvaihtoehtona seitsemän homo–hetero-asteikon eri astetta.

 

 • Täysin heteroseksuaalinen

 

 • Pääasiassa heteroseksuaalinen, satunnaisesti homoseksuaalinen

 

 • Pääasiassa heteroseksuaalinen, enemmän kuin satunnaisesti homoseksuaalinen

 

 • Yhtäläisesti hetero- ja homoseksuaalinen

 

 • Pääasiassa homoseksuaalinen, enemmän kuin satunnaisesti heteroseksuaalinen

 

 • Pääasiassa homoseksuaalinen, satunnaisesti heteroseksuaalinen

 

 • Täysin homoseksuaalinen

 

Lisäksi oli mahdollista vastata ”ei-seksuaalinen”.

Kinseyn tutkimuksen mukaan 1950-luvun vaihteen Amerikassa

 

 • 37 % miehistä ja 13 % naisista oli kokenut ainakin yhden orgasmiin johtavan homoseksuaalisen tapahtuman,

 

 • 10 % miehistä ja 8 % prosenttia naisista oli viettänyt vähintään kolmen vuoden mittaisen homo- tai biseksuaalisen vaiheen elämässään, ja

 

 • 4 % miehistä ja 1–3 % naisista oli elänyt täysin homoseksuaalista elämää koko aikuisikänsä.

 

Tuoreemmat tutkimukset antavat vaihtelevia lukuja. Amerikkalainen meta-analyysi kertoo, että noin 15 % miehistä kokee olevansa joko homo- tai biseksuaali. 1)

 

Toisen tuoreehkon amerikkalaisen kyselytutkimuksen mukaan taas 9 % miehistä ja 4 % naisista kertoi, että heillä on ollut ainakin yksi homokokemus aikuisiällä.

 

Miehistä 2,8 % ja naisista 1,4 % naisista kertoi, että heillä on “jonkinasteinen homoseksuaalinen identiteetti”. 2)

Muita esimerkkejä

 

Eri haastattelututkimuksissa vastaajat kertoivat, että

 

 • 7 % miehistä ja 3 % naisista oli kokenut homoseksuaalisia tapahtumia aikuisena yli kolmen vuoden ajan. 3)

 

 • 20 % aikuisista miehistä oli kokenut orgasmiin johtaneen homoseksuaalisen tapahtuman. 4)

 

 • 3,3 % miehistä oli kokenut homoseksuaalisia tapahtumia joko ”usein” tai ”satunnaisesti”. 4)

 

 • 5–6 % aikuisista oli bi- tai homoseksuaalisia. 5)

 

 • 9 % miehistä ja 5 % naisista oli kokenut homoseksuaalisia tapahtumia ”usein” tai ”tällä hetkellä”. 6)

 

 • 10,8 % hyvin koulutetuista valkoisista miehistä ilmoitti harrastaneensa homoseksiä viimeisen viiden vuoden aikana. 7)

 

 • 6,2 % miehistä ja 3,6 % naisista oli kokenut bi- tai homoseksuaalisen tapahtuman viimeisen viiden vuoden aikana. 7)

 

 • 20,8 % miehistä ja 17,8 % naisista ilmoitti, että heillä oli ollut homoseksuaalisia tunteita tai kokemuksia 15 ikävuoden jälkeen. 8)
Nämä tutkimustulokset ovat lähinnä amerikkalaisia, eli ne kuvaavat parhaimmillaankin vain länsimaista kulttuuria.

 

Toisaalta, olisiko mahdollista tehdä vaikkapa Iranissa tai Saudi-Arabiassa kyselytutkimusta, jossa udellaan avoimesti ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta?

 

Tutkimustuloksiin vaikuttavat myös monet käytännön järjestelijöihin liittyvät asiat.

 

 • Ymmärtävätkö kaikki haastateltavat esim. termit ”biseksuaalisuus” ja ”homoseksuaalisuus” samalla tavalla?

 

 • Kuinka haastattelu on tehty käytännössä? Onko ihmisiin otettu yhteyttä vai onko vastaajilta odotettu oma-aloitteisuutta?

 

 • Kuinka suuri osa kysymysten saajista ei halunnut vastata lainkaan tai valehteli vastauksissaan?

 

Todellisista luvuista tuskin kannattaa jäädä pitkäksi aikaa tinkaamaan, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista määritelmää siitä, ketkä ovat sateenkaari-ihmisiä ja ketkä ’normin mukaisia’, jotta niiden välinen suhde voitaisiin tarkasti ja riidattomasti laskea.

 

Käytännössä voidaan vain sanoa, että väestöstä on sateenkaari-ihmisiä kertaluokkaa 10 prosenttia – ainakin länsimaissa.

 

Usean desimaalin tarkkaa lukuarvoa tärkeämpää onkin tiedostaa, että merkittävä osa ihmisistä on jotain muuta kuin perushetero

 

 

1) Hewitt, Journal of Sex Research 35(4), 390-397, 1998

 

2) Laumann, Gagnon, Michael and Michaels, 1994

 

3) Hunt, 1974
 

4) Fay, Turner, Klasser ja Gagnon, 1989
 

5) Smith, 1991
 

6) Janus ja Janus, 1993
 

7) Binson, Michaels, Stall, Coates, Gagnon ja Catania, 1995
 

8) Sell, Wells ja Wypij, 1995